MIN FÖRSTASIDA

Dela den här sidan

Välkommen till min blogg!


I menyn finner du huvudrubrikerna BARNAFÖDANDE, FÖRSKOLAN, SKOLAN, HÖGSKOLAN, MINA PUBLIKATIONER och DEBATT. Under dessa finns underrubriker med själva innehållet.


Jag heter Ulla Waldenström och är barnmorska, beteendevetare, forskare och numer professor emerita.


 

Jag har under lång tid forskat om frågor som rör vård i samband med barnafödande. Mitt intresse har särskilt rört förhållandet mellan födandets natur (biologin och psykologin) och födandets kultur (vårdmiljön och den medicinskt tekniska utvecklingen). I min forskning har jag velat göra skillnad, bland annat genom att testa och utvärdera olika vårdformer. Men jag har också velat förstå, till exempel vad som påverkar kvinnors upplevelse av förlossningen.


Nu vill jag diskutera hur vi kan veta att det vi gör är till nytta för dem vi är till för, nämligen patienterna, de små barnen, eleverna och studenterna. Det mesta som görs inom vård, skola och omsorg bygger på sunt förnuft och beprövad erfarenhet. Endast en mindre del utgår från forskning som ger evidens. Men nu höjs allt fler röster med krav på att verksamheterna ska vara evidensbaserade. Jag tycker att det är en sund utveckling eftersom det i grunden handlar om att inte skada utan göra maximal nytta och att utnyttja våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt.


Här granskar jag såväl egen som andras forskning. Syftet med inläggen som rör min egen forskargrupp är att ge en inblick i forskningens verklighet, men också att granska vilka resultat som påverkat vården, vilka som haft marginell eller ingen effekt, och varför det blivit så. Syftet med andra inlägg är att återge det aktuella kunskapsläget inom ett visst område. 

Några inlägg är mer av debattkaraktär.