Aktuellt

Förändrad livsstil ökar riskerna vid barnafödande


Två riskfaktorer hos gravida har ökat dramatiskt under de senaste trettio åren, nämligen övervikt och hög ålder. Andelen gravida med kraftig övervikt, även kallat obesitas, har tredubblats från 5 till 16 procent och gravida i åldern 35 år och äldre har fördubblats från 12 till 23 procent. Glädjande är att rökning i tidig graviditet har minskat från 23 till 3,4 procent.


Nedanstående länkar (tryck på rubriken) handlar om risker i samband med högt BMI respektive hög ålder.


Övervikt och obesitas


Hög ålder