Skärmtid för småbarn

Hälsosam skärmdiet?

Den här sidan på min webb är ingen forskningsgenomgång. Kanske kan jag återkomma i framtiden när man hunnit studera om exponering för digitala medier (TV, surflattor, mobiltelefoner och datorer) har några långsiktiga effekter på barns lärande och utveckling.

Nu har jag har bara surfat runt på nätet för att fånga reaktioner på förskolans nya läroplan som bland annat innebär att digitala verktyg ska ingå i verksamheten. Jag kopierar här en artikel från Aftonbladet.

Efter artikeln från Afronbladet följer rekommendationerna från American Academy of Pediatrics från 2016.

Från och med den första juli är det obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan. Detta har fått barnläkare och barnpsykologer att höja kritiska röster. En av dem är Jörgen Landehag, barnläkare och barnneurolog, som varit verksam i 30 år.

– Man inför digitala verktyg för barn som inte ens har lärt sig gå, men vi vet ingenting om hur det påverkar dem i framtiden. Detta är ett gigantiskt experiment på små barn, säger han till BLT.

Även barnpsykologen Kerstin Kruber och barnhälsovårdsöverläkaren Sofia Hellerfeldt håller med honom. De tre är kritiska till att små barn ska använda skärmar och att man inte tillfrågat experter inom barnmedicin och psykologi. Enligt Sofia Hellerfeldt är det först nu man börjar se effekterna av digitala hjälpmedel på små barn.

”Påverkar finmotoriken och den sociala förmågan”

Det finns inte mycket forskning på området än, men det finns studier som visar negativa effekter på utvecklingen av små barns hjärnor. Bland annat kan sämre inlärningsförmåga och sämre koncentration kopplas till mängden skärmtid.

– Finmotorik och därmed öga-hand-koordination hör ihop med den kognitiva utvecklingen och finmotoriken blir kraftfullt sämre ju mer skärmtid man har. Den utvecklas inte alls genom att svepa med fingrarna på skärmar, säger Jörgen Landehag.

Dessutom kan skärmanvändningen gå ut över den sociala förmågan. Barn går ofta iväg med surfplattan och får inte samma sociala interaktion som man får när man läser högt ur en bok för dem, menar kritikerna.

Riskerar att ta tid från leken

Skolverket och förskolepedagoger understryker att de digitala verktygen endast ska vara ett komplement, men det tycker Jörgen Landehag är oroväckande. Detta för att surfplattor och telefoner stimulerar hjärnans belöningscentrum, barn kan helt enkelt bli beroende – precis som vuxna.

– De digitala verktygen riskerar att ta tid från leken och det är lek som små barn drivs av. De lär sig med hela kroppen och utvecklas när alla sinnena är med. Som att till exempel klappa en ko, att känna pälsen under fingrarna och samtidigt se dess storlek, säger han till BLT.

Enligt honom är de digitala verktygen bra när ett barn behöver annat att fokusera på som när det är sjukt och ska gå igenom en tuff behandling. Då fungerar det som avledning.

Han menar att det är bäst att vänta med att introducera digitala verktyg för barn tills de är resonabla och kan följa regler – och när de har lagt grunden för tillit, social kompetens och känsloreglering.

Today’s children grow up immersed in digital media, which has both positive and negative effects on healthy development. The nation’s largest group of pediatricians provides new set of recommendations and resources, including an interactive media use planning tool, to help families balance digital and real life from birth to adulthood.

Elk Grove Village, IL -- Recognizing the ubiquitous role of media in children’s lives, the American Academy of Pediatrics (AAP) is releasing new policy recommendations and resources to help families maintain a healthy media diet. To support these recommendations, the AAP is publishing an interactive, online tool so families can create a personalized Family Media Use Plan.

The AAP recommends that parents and caregivers develop a family media plan that takes into account the health, education and entertainment needs of each child as well as the whole family.

“Families should proactively think about their children’s media use and talk with children about it, because too much media use can mean that children don’t have enough time during the day to play, study, talk, or sleep,” said Jenny Radesky, MD, FAAP, lead author of the policy statement, “Media and Young Minds,” which focuses on infants, toddlers and pre-school children. “What’s most important is that parents be their child’s ‘media mentor.’ That means teaching them how to use it as a tool to create, connect and learn.” A second policy statement, “Media Use in School-Aged Children and Adolescents,” offers recommendations for children ages 5 to 18, and a technical report, “Children, Adolescents and Digital Media,” provides a review of the scientific literature to support both policies. All three documents will be published in the November 2016 Pediatrics (online October 21).

The AAP recommends parents prioritize creative, unplugged playtime for infants and toddlers. Some media can have educational value for children starting at around 18 months of age, but it's critically important that this be high-quality programming, such as the content offered by Sesame Workshop and PBS. Parents of young children should watch media with their child, to help children understand what they are seeing.

For school-aged children and adolescents, the idea is to balance media use with other healthy behaviors.

"Parents play an important role in helping children and teens navigate media, which can have both positive and negative effects," said Megan Moreno, MD, MSEd, MPH, FAAP, lead author of the policy statement on media use in school-aged children and teens. "Parents can set expectations and boundaries to make sure their children's media experience is a positive one. The key is mindful use of media within a family."

Problems begin when media use displaces physical activity, hands-on exploration and face-to-face social interaction in the real world, which is critical to learning. Too much screen time can also harm the amount and quality of sleep. Organizations like Common Sense Media can help parents evaluate media content and make decisions about what is appropriate for their family.

Among the AAP recommendations:

For children younger than 18 months, avoid use of screen media other than video-chatting.

Parents of children 18 to 24 months of age who want to introduce digital media should choose high-quality programming, and watch it with their children to help them understand what they're seeing.

For children ages 2 to 5 years, limit screen use to 1 hour per day of high-quality programs. Parents should co-view media with children to help them understand what they are seeing and apply it to the world around them.

• For children ages 6 and older, place consistent limits on the time spent using media, and the types of media, and make sure media does not take the place of adequate sleep, physical activity and other behaviors essential to health. 

Designate media-free times together, such as dinner or driving, as well as media-free locations at home, such as bedrooms.

Have ongoing communication about online citizenship and safety, including treating others with respect online and offline.

Today's generation of children and adolescents is growing up immersed in media. This includes platforms that allow users to both consume and create content, including broadcast and streamed television and movies, sedentary and active video games, social and interactive media that can be creative and engaging, and even highly immersive virtual reality.

"Even though the media landscape is constantly changing, some of the same parenting rules apply," said Yolanda (Linda) Reid Chassiakos, MD, FAAP, lead author of the technical report. "Parents play an important role in helping children and teens navigate the media environment, just as they help them learn how to behave off-line. The AAP wants to provide parents the evidence-based tools and recommendations to help them make their children's media experience a positive one."

(OBS: markeringar i fet still eller och röd färg är mina egna/UW)

Dela den här sidan